МЕСАРСТВО

Во одделот Месарство се врши расекување и дистрибуција на “СВЕЖОТО СВИНСКО МЕСО”. Расекувањето и дистрибуцијата до нашите ценети потрошувачи, се извршуваат по највисоки стандарди со модерни разладни уреди.

Заокружениот процес на производство “ОД НИВА ДО ТРПЕЗА” и одличните производствени резултати допринесоа да нашата компанија постигне врвен и константен квалитет на “СВЕЖОТО СВИНСКО МЕСО”, кое се одликува со богат вкус и низок процент на сланина и вода во него.

Одговорно лице: Дејан Стојанов

Контакт: +389(0)72276200