СТОЧАРСТВО

Во нашите свињарски фарми се одгледуват 950 маторици – основно стадо, односно се врши интензивно производство на 25.000 свињи-гоеници годишно.

Со инвестирање во најсовремени технолошки стандарди, врвна генетика, балансирана исхрана, стручен кадар и голема постеветеност, успеавме да станеме лидери во регионот по постигнати производствени резултати.

Заокружен процес на производство “ОД НИВА ДО ТРПЕЗА” и одличните производствени резултати допринесоа да добиеме врвен и константен квалитет на “СВЕЖОТО СВИНСКО МЕСО”.

Одговорно лице: Јадранка Панова

Контакт: +389(0)76276203