МЕСАРСТВО

Во погонот за расекување и конфекција на свежо месо вршиме прием, расекување и дистрибуција на “СВЕЖОТО СВИНСКО МЕСО”. Приемот, расекувањето и дистрибуцијата до нашите ценети потрошувачи, се извршуваат со најсовремени разладни уреди и стандарди.

Заокружениот процес на производство “ОД НИВА ДО ТРПЕЗА” и одличните производствени резултати допринесоа да добиеме врвен и константен квалитет на “СВЕЖОТО СВИНСКО МЕСО”, кое се одликува со богат вкус и низок процент на сланина и вода во него.

Одговорно лице: Дејан Стојанов